Categoria Societat

Noticies relacionades amb el dia a dia de les persones i de com afecta a la seva vida quotidia la ocupació d’Israel en territori palestí.