Manifest | Aturem el genocidi i l’apartheid a Palestina, des del riu fins el mar


Català | Àrab | Castellà

Si som avui aquí és perquè el genocidi contra el poble palestí continua, amb xifres que ja superen les esfereidores de la Nakba, del 14 de maig de 1948. Si aleshores parlàvem de 750 mil desplaçades i 15 mil assassinades, avui ens trobem al voltant d’1 milió 700mil desplaçades i més de 20mil assassinades, de les quals més de 10.000 són infants. Si bé en l’actualitat parlem d’una segona Nabka, hem de recordar que entremig d’aquestes dues catàstrofes i durant 75 anys la seva vida ha estat sota el bloqueig, l’atac constant i generalitzat i la vulneració sistemàtica dels seus drets i llibertats, a Gaza, a Cisjordània, a Jerusalem i a la Palestina del 48. Avui sortim de negre en mostra de lluita i de dol, per recordar i homenatjar a cada una de les persones palestines assassinades i les persones que, encara a dia d’avui, es troben sota la runa.

Ara més que mai testimoniem una guerra pel relat, en què les palestines estan sent silenciades amb discursos equidistants que només amplifiquen a la propaganda sionista. Nosaltres no ens cansarem mai de de dir: no és una guerra, és un genocidi. No és un conflicte entre iguals, és una ocupació d’una força colonitzadora islamòfoba, obertament racista i supremacista, en contra d’un poble ocupat. No és una contraofensiva actual, és un procés de neteja ètnica que dura des de fa 75 anys de manera sostinguda, sense fre, i que ara destrueix al seu pas, tot rastre vida no només a la Franja de Gaza, sinó a Cisjordània i a tot el 48.

Cada cop és més gran el divorci entre els carrers i les institucions. No pot ser que ni el Parlament de Catalunya ni el Govern s’hagin posicionat encara a favor dels drets del poble palestí. I que en contra del que demanen més de 300 organitzacions a nivell estatal, el govern de l’estat espanyol continuï comprant i venen armes a Israel.  Sabem que mobilitzar-nos i reivindicar-nos constantment, funciona. Sabem que els carrers empenyen les institucions. Després de més de 4 manifestacions unitàries a Barcelona, concentracions setmanals als nostres barris i ciutats d’arreu de Catalunya, el genocidi continua a la Franja de Gaza i l’ocupació i l’apartheid són més presents que mai a Palestina. Nosaltres però, tornem a ser aquí per dir ben alt que Palestina no està ni estarà mai sola. Hem de continuar mobilitzant-nos.

La societat civil de Catalunya ens mobilitzem amb Palestina per un món en què el poble palestí pugui viure, lliure i amb justícia i dignitat, no com un poble ocupat. Les mostres de solidaritat multitudinàries arreu del món ens demostren que aquesta situació no pot quedar impune; nosaltres volem ser una part activa en pressionar a les nostres institucions per aturar el genocidi i posar fi a les complicitats que resulten en benefici de l’ocupació per créixer i estendre’s. No comprarem un relat que no sigui el que reconegui l’opressió del poble palestí i els seus esforços dignes de viure lliurement i de fer-ho al seu territori: del mar Mediterrani fins al riu Jordà, tot el territori on els seus drets han sigut i són vulnerats.

Som al centre de Barcelona entre botigues multimillionàries -moltes d’elles còmplices amb l’ocupació- problematitzant que tot continuï com si res. No podem ignorar el que està passant a l’altra riba del Mediterrani. Aquest any a Palestina s’ha decretat que no se celebrarà el Nadal, no només per la impossibilitat de celebrar-lo davant de l’ofensiva i el setge actual, sinó perquè enguany ni Palestina ni enlloc no hi ha res a celebrar davant la barbàrie del genocidi i l’ocupació. 

És per això que exigim al Govern espanyol que compleixi la normativa estatal i posi fi al comerç d’armes amb Israel, és a dir el trencament d’un acord de compra i venta amb Israel. També exigim que suspengui tots els programes de cooperació militar i seguretat, les relacions econòmiques i polítiques, fins que Israel respecti els drets del poble palestí. 

ATUREM el comerç d’armes amb Israel! Palestina, del riu al mar: drets, justícia i llibertat! Aturem el genocidi! 

Si estamos hoy aquí es porque el genocidio contra el pueblo palestino continua, con cifras que ya superan a las aterradoras de la Nakba, del 14 de mayo de 1948. Si entonces hablábamos de 750 mil personas desplazadas y 15 mil asesinadas, hoy hay alrededor de un millón 700 mil desplazadas y más de 20 mil asesinadas, de las cuales más de 10.000 son niños y niñas. Si bien en la actualidad hablamos de una segunda Nabka, debemos recordar que entre estas dos catástrofes y durante 75 años, la vida del pueblo palestino ha estado bajo el bloqueo, el ataque constante y generalizado, así como bajo la vulneración sistemática de sus derechos y libertades, en Gaza, Cisjordania, Jerusalén y en la Palestina del 48. Hoy salimos a la calle de negro como muestra de lucha y duelo, para recordar y homenajear a cada una de las personas palestinas asesinadas y las personas que, aún a día de hoy, se encuentran bajo los escombros.  

Ahora más que nunca estamos testimoniando una guerra por el relato, donde las palestinas están siendo silenciadas con discursos equidistantes que sólo amplifican la propaganda sionista. Nosotras no nos cansaremos de decir: no es una guerra, es un genocidio. No es un conflicto entre iguales, es una ocupación de una fuerza colonizadora islamófoba, abiertamente racista y supremacista, contra un pueblo ocupado. No es una contraofensiva actual, es un proceso de limpieza étnica que dura desde hace 75 años de forma sostenida, sin freno, y que ahora destruye a su paso todo rastro de vida, no sólo en la Franja de Gaza, sino en Cisjordania y en todo el 48. 

Cada vez es más grande el divorcio entre las calles y las instituciones. No puede ser que ni el Parlament de Cataluña ni el Gobierno se hayan posicionado aún a favor de los derechos del pueblo palestino. Y que, contra la petición de más de 300 organizaciones alrededor del Estado, el gobierno español siga comprando y vendiendo armas a Israel. Sabemos que movilizarnos y reivindicarnos constantemente, funciona. Sabemos que las calles empujan a las instituciones. Tras más de 4 manifestaciones unitarias en Barcelona, concentraciones semanales en nuestros barrios y ciudades de toda Catalunya, el genocidio continua en la Franja de Gaza y la ocupación y el apartheid son más presentes que nunca en Palestina. Nosotras sin embargo, volvemos a estar aquí para decir bien alto que Palestina no está ni estará nunca sola. Debemos seguir movilizándonos. 

La sociedad civil de Cataluña nos movilizamos con Palestina para un mundo donde el pueblo palestino pueda vivir, libre, con justicia y dignidad, no como un pueblo ocupado. Las muestras de solidaridad multitudinarias en todo el Mundo nos demuestran que esta situación no puede quedar impune; nosotras queremos ser una parte activa en presionar a nuestras instituciones para terminar con el genocidio y poner fin a las complicidades que benefician el crecimiento y extensión de la ocupación. No compraremos un relato que no sea el que reconoce la opresión del pueblo palestino, así como sus esfuerzos dignos para vivir libremente y hacerlo en su territorio: del mar Mediterraneo hasta el rio Jordán, todo el territorio en que sus derechos han sido y son vulnerados. 

Estamos en el centro de Barcelona entre tiendas multimillonarias -muchas de ellas complices con la ocupación- problematizando que todo continúe como si nada. No podemos ignorar lo que está pasando a la otra orilla del Mediterraneo. Este año en Palestina se ha decretado que no se celebrará la Navidad, no solo por la imposibilidad de celebrarla ante la ofensiva y el bloqueo actual, sino porque este año, ni en Palestina ni en ningún otro lugar, no hay nada que celebrar ante la barbarie del genocidio y la ocupación. 

Por todo eso, exigimos al Gobierno español que cumpla la normativa estatal y ponga fin al comercio de armas con Israel, es decir, que rompa el acuerdo de compra y venta con Israel. También exigimos que se suspendan todos los programas de cooperación militar y de seguridad, así como las relaciones económicas y políticas, hasta que Israel respete los derechos del pueblo palestino.

Basta de comercio de armas con Israel. Palestina, desde el río hasta el mar: derechos, justicia y libertad. Acabemos con el genocidio!