Jornadas Culturales de Palestina


 

Del 28 de juny al 29 de novembre del 2013

El Centre Euro Àrab de Catalunya (CEAC) és un projecte participatiu i innovador a nivell europeu liderat per les Comunitats Àrabs a Catalunya i també les europees. Neix de la necessitat expressada, per les esmentades comunitats, d’aglutinar esforços per a dur a terme un projecte euro mediterrani comú impulsant el diàleg, la cooperació, la reflexió tot reforçant els valors democràtics i d’igualtat com a actor actiu de diplomàcia ciutadana.

Per a la realització dels nostres projectes col·laborem amb representants de diferents àmbits de la societat i, especialment, amb institucions, agents socials, entitats i el teixit associatiu català, europeu i dels països àrabs. Som entitats que treballen l’entorn del món àrab i europeu. La xarxa creada va néixer amb l’objectiu de donar eines per a la participació i per a potenciar la feina amb les persones que representen l’entitat en l’entorn social català. Conformem una aliança estratègica de cooperació entre les diferents comunitats i la ciutat a cada barri, per això, el treball en xarxa i de la participació, obre la possibilitat a la ciutadania d’origen àrab i europea de donar a conèixer la seva cultura d’origen a la societat catalana, tot avançant en principis bàsics com són la cohesió social, la co-responsabilitat i la participació.

Tots els projectes i aquest concretament, de caràcter social, cultural, educatiu i empresarial, integren transversalment la perspectiva de gènere, pilar essencial per al desenvolupament del diàleg i la cooperació

La comunitat Palestina, tant a nivell individual com col·lectiu resident a Barcelona son el referent en aquesta edició que col·labora, junt amb les diferents comunitats àrabs, directament amb més intensitat amb el CEAC per a dur a terme conjuntament les activitats programades.

Des de l’iniciï, comptem amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. Sense el seu suport econòmic i institucional seria molt difícil dur a terme les presents Jornades de difusió cultural a la nostra ciutat.

CONTEXT, breu referencia a Palestina

Palestina és una regió històrica de l’Orient Mitjà compresa entre el Mar Mediterrani i el Riu Jordà, Limita amb Egipte al sud, el Líban i Síria al nord, Jordània a l’est i la mar Mediterrània a l’oest. Palestina, bressol de civilitzacions i de religions, és la Terra Santa dels cristians, la terra bíblica dels jueus, i lloc sagrat per als musulmans. Històricament ha sigut un país de conflictes territorials i religiosos. Palestina és una regió de bellesa incomparable ,com les muntanyes al nord d’Hermon i del Hauran. Al Centre de Cisjordània es caracteritza per la cadenes muntanyoses que la travessa en direcció Nord- Sud al centre del País Samaria i Judea. Al Nord-Est, El Massís Muntanyós de Galilea amb una important derivació que arriba fins el Mediterrani i el mont Carmel.

Un element clau que caracteritza aquestes zones son els deserts, com per exemple, el desert de Siria, desert de Juda i el desert Negueb que amb la fundació de ciutats i pobles israelians, comença a reprendre la vitalitat agrícola d’altres temps.

És també, una terra envoltada de valls i planes, Rius, mars i llacs. La coneguda vall del Jordà, la plana d’Arabà, l’altiplà del Golan i Moab, la plana de Sharon i la Shefela fins a la franja de Gasà son les regions mes fèrtils del país i de més densitat de població. El riu Jorda és l’únic amb entitat Palestina, el Nahr al-Yarmk i el Nahr Al-Zarqa Els quals alimenten el Jorda i l’Armon, la mar Morta. Destaquem l’important llac de Tiberiades. Totes aquestes denominacions son elements que quan els escoltem no passen desapercebudes a la societat, noms i llocs amb un sentit configurat sobre la historia d’una regió lluitadora.

Palestina sempre ha estat una terra a on s’han instal·lat una multitud de reïnes i imperis. la seva historia ha comportat la diàspora del poble Palestí. La guerra dels 6 dies que portarà a una reacció a la inti fada amb un aixecament popular. Sempre ha existit un intent de reconciliació entre els pobles d’Israel i Palestina. Actualment Palestina és ja un Estat observador en el seny de les nacions Unides.

El Lloc de Palestina en la historia deriva de la seva importància espiritual per a les tres grans religions monoteistes, per aquesta raó Palestina hauria de ser una terra de trobada i de pau universal.

FONAMENT DEl PROJECTE

El projecte s’emmarca en un dels eixos prioritaris del conjunt d’actuacions que desenvolupa el Centre Euro Àrab de Catalunya que és la participació ciutadana, la convivència des de la interculturalitat i la cohesió social.

La Mediterrània i el món àrab presenten una realitat diversa i múltiple que cal posar de relleu. L’apologia de la Mediterrània com a espai intercultural, lloc de convivència i respecte, ha de servir per a que les cultures de tots els pobles riberencs trobin un just reconeixement i la garantia de la seva pervivència.

Per a aconseguir-ho, la societat civil i els poders locals tenen un paper fonamental a jugar-hi i una funció clara al costat de la ciutat de Barcelona i els organismes supranacionals i nacionals.

La Mediterrània com a lloc de trobada i d’intercanvi de dones i homes de Barcelona a través d’activitats, és un objectiu prioritari del CEAC compartit amb les institucions locals i autonòmiques, les entitats de l’àmbit d’interculturalitat i la ciutadania en general.

Aspirem a que les diferents actuacions que desenvolupem al llarg de l’any, al voltant de les jornades anuals, permetin les condicions òptimes per al desplegament de la jornades sobre Palestina en la seva totalitat.

Volem una ciutat que es construeixi des de l’afectivitat, que s’estimi a si mateixa perquè valora i reconeix la diversitat, i que procuri dur a terme estratègies diverses per assumir els reptes que això planteja. Per tant, volem que el nostre projecte esdevingui motor de ciutadania plural, inclusiva i que converteix aquesta diversitat en el tresor més preuat que Barcelona posseeix per construir un futur més humà i digne per a tothom.

Per aquesta rao optem per:

-La interculturalitat com a model de gestió de la diversitat cultural a la nostra ciutat, entenent la interculturalitat com la interacció i el diàleg constructiu entre persones d’orígens diversos que tenen la possibilitat de generar noves expressions culturals a través del respecte i del reconeixement mutu.

-La protecció i la promoció de la diversitat cultural, orientades a garantir els drets humans i el respecte a les llibertats fonamentals. Això implica posar especial èmfasi en els aspectes comuns que ens uneixen, fomentant els vincles i la interacció positiva entre els ciutadans i ciutadanes sobre la base d’un patrimoni cultural de la societat d’acollida que es recrea i es rellegeix a partir de les diverses mirades que el contemplen.

-Una política que aposta per una ciutadania inclusiva, emparada en l’exigència d’una igualtat de drets i deures per a tothom, i també d’una igualtat d’oportunitats socials i de compartir uns valors fonamentals i democràtics que són la base de la convivència.

La llengua pròpia de Catalunya, instrument cabdal per garantir la cohesió i vehicle principal i comú per articular el diàleg intercultural en un marc de diversitat plurilingüe.

 

Aquesta informació ha estat publicada al web del centre euroàrab de catalunya