Entitats que formen la Coordinadora Amb Palestina al Cor

Associació Catalana per la Pau ACSUR- Las Segovias
Consell de Juventut de Barcelona CIEMEN
Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat (CEAR) Comunitat Palestina de Catalunya
Institut de Drets Humans de Catalunya JUNTS
Nexes Novact (Nova)- Institut Internacional per l’Acció Noviolenta
Pallasos en Rebeldia Pau Ara i Sempre
SCI- Servei Civil Internacional de Catalunya depau
 
ASECOP – Associació Europea de Cooperació amb Palestina