Entitats

        Associació Catalana per la Pau 

       ACSUR- Las Segovias

       Consell de Juventut de Barcelona

      CIEMEN

      Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat (CEAR) 

       Comunitat Palestina de Catalunya

       Institut de Drets Humans de Catalunya

      JUNTS 

      Nexes

 

 Novact (Nova)- Institut Internacional per l’Acció Noviolenta 

      Pallasos en Rebeldia

      Pau Ara i Sempre

 

      SCI- Servei Civil Internacional de Catalunya

      depau

      ASECOP – Associació Europea de Cooperació amb Palestina